PAI Gene Information


Name : int
Accession : -
PAI name : trw-PAI
PAI accession : AJ496288
Strain : Bartonella tribocorum CIP 105476
Virulence or Resistance: Not determined
Product : -
Function : -
Note : P4-like integrase pseudogene
Homologs in the searched genomes :   3 hits    ( 3 DNA-level )  
Publication :
    -Seubert,A.K., "Direct Submission", Submitted (19-JUL-2002) Seubert A.K., Molecular Microbiology, Biozentrum of the University of Basel, Klingelbergstr. 70, CH-4056 Basel, SWITZERLAND.

    -Seubert,A.K., Hiestand,R., de la Cruz,F. and Dehio,C., "A broad-host-range plasmid conjugation machinery recruited for bacterial pathogenesis", Unpublished.


DNA sequence :
GTGTGTGATGGTACCGGTTTGCTCCTTCATAAGCGTAAAGATGGGAGTGCTCTATAGATTTTATATTATTTCCATGAGAG
CTTTATCGTTATACCATTCTGTGCCATCACAAAATGGGGGTGACGAACGTTGAAAAATGTTTGCTTAAAACAAACCCGTG
AATGTGCAACTGGGTAGCGCTTTGTTTTACGTGAAGGGCGTGACCCCATTAAAAAACGTGAAAAACAAAAGCGTGAGACA
ATGCGTAATCTCCATTATTTAAAAGATATTGCTCTAGATGCTTTTGAAAGTCGTAAAGCTGAATTAAAAAATGATGGTAA
AGATGGAACTTGTTTTTTACCATTACGCCTTCATATTCTCCCTAAATTAGGGTGTTTACCCGTTTCAGAAATTACGCAAA
CAGAGATACGCAATACCCTTGCTCCTATTTGGCATACAAAAGCAGGAACAGCTCGTAGAGCTCTTAATCGTCTTAATCTT
TGTCTCAAACATGCGGCTGCCTTAGAATTAGATGTTGATTTACAAGCAATAAAAAAGCACGCGCTCTCTTAGGAAAACAA
CGCCATAAAATCAAAAACTTACCTGCAATGGATTGGAAAGATGTGCCTACTTTTTATAAAACACTTTGCCAAACAACAAA
CCTTACACAACTGGCTTTGCGTTTGCTTATTCTGACAGGCATTCGCTCTAACCCTTTACGTCATATTCATAAAGATCAAA
TTGATAATGATATATGGACCATCCCTACTGAGGATATGAAAGGAAAGCGTGATGCTACAACAGAATTTCGTGTCCCCTTA
TCATCTGAAACACTAAAAGTAATTAAACAAGCCCGTTGTATCTCTAAAAGTGATTTCATCTTTTCTTTTTCTAGTCGGGC
TCCTATACCACCTATGGTTATGTCAAAATATATGAGGAAAATTGGACTAAAAACCTGTCCCCATGGATTTCGCCCTAGTT
TACGTGATTGGCTCACTGAGACAACAAATGCCTCCCCCTATGAGGTCGCTGAAACCATTCTAAGTCATACAGTAGGAAAA
CAAGTAGAACGTGCTTATCGTCGGACTGATTATCTAGAACAACGCTGTGTCTATATGGAGAAATGGGCGGCTTATGTCAC
AGGACAATCTTAAGATATGGGGTGCATAACCCCATGA

Protein sequence :
-